PROGRAM PROFILAKTYKI CHORÓB ODTYTONIOWYCH (W TYM POCHP) - ETAP PODSTAWOWY


  Powrót    
 
Nazwa programu PROGRAM PROFILAKTYKI CHORÓB ODTYTONIOWYCH (W TYM POCHP) - ETAP PODSTAWOWY
Przedmiot interwencji Program profilaktyki chorób odtytoniowych
Krótki opis programu

Celem programu jest zmniejszenie zachorowalności na schorzenia odtytoniowe, poprawa świadomości w zakresie szkodliwości palenia oraz metod zapobiegania i leczenia uzależnienia od tytoniu oraz poprawa dostępności do specjalistycznego leczenia uzależnienia od tytoniu
w szczególności dla osób obciążonych chorobami układu krążenia, układu oddechowego
i nowotworowymi.

Okres realizacji Do 12 m-cy
Źródło finansowania NFZ
Środki wydatkowane w okresie sprawozdawczym (zaplanowane w roku do wydania) 13685
Realizator NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "ESKULAP", NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "GEMINI"
Miejsce realizacji Powiat chojnicki: cały powiat
Opis liczebności populacji objętej interwencją 0
Charakter inwestycji zapoznanie pacjenta z założeniami programu i zebranie wywiadu dotyczącego palenia tytoniu. Wykonanie badań lekarskich i diagnostycznych: badanie przedmiotowe (pomiar masy ciała, wzrostu, ciśnienia tętniczego krwi), badanie fizykalne oraz - w przypadk
Ilość przeprowadzonych interwencji w poszczególnych latach 0
Rok realizacji 2012
Główny cel operacyjny Narodowego Programu Zdrowia (NPZ) Zmniejszenie rozpowszechnienia palenia tytoniu
Główny cel strategiczny Narodowego Programu Zdrowia (NPZ) Zmniejszenie zachorowalności i przedwczesnej umieralności z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego
Inne istotne uwagi na temat programu Program adresowany jest do osób powyżej 18 r.ż. palących papierosy, w tym - w zakresie diagnostyki POChP - w szczególności do kobiet i mężczyzn pomiędzy 40 a 65 rokiem życia, którzy nie mieli wykonanych badań spirometrycznych w ramach programu profilaktyki POChP w ciągu ostatnich 36 miesięcy, u których nie zdiagnozowano wcześniej, w sposób potwierdzony badaniem spirometrycznym, przewlekłej obturacyjnej choroby płuc, przewlekłego zapalenia oskrzeli lub rozedmy.

  Powrót